SPORTMADNESS

Contacte.

no

Consenteixo el tractament de les meves dades per a les següents finalitats indicades.

El responsable del tractament de dades, Sportmadness Expansión, amb CIF: B87745675 i direcció: C / Xile nº10, 28232 Las Rozas, Madrid; rep consentiment per conservar les dades aquí registrats per un termini de 6 anys des de la finalització de l'activitat, amb la finalitat de gestionar les inscripcions en activitats així com la realització i seguiment d'aquestes. Les cessions de dades previstes es corresponen amb empreses del grup Sportmadness, organismes públics i empreses relacionades per contracte amb l'activitat. Informació ampliada en www.sport-madness.com o mitjançant el delegat de protecció de dades dpo.sportmadness@lock4data.es.